Penyerahan Ular Sanca Kembang yang ditangkap ketika hendak memangsa ayam peliharaan